library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

Бурлаков

21 червня – 75 років тому (1938 р.) народився Сергій Романович Бурлаков.

Щирість почуттів, філософське осмислення часу та людського буття – визначальні риси творчості відомого майстра ліричної поезії, випускника нашого університету Сергія Бурлакова.

Бурлаков

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р. Вибране: поезії / Сергій Бурлаков. – К. : Дніпро, 1988. – 295 с.

Відповідальність ліричного героя за землю і мир – такий лейтмотив книги. Збірка пронизана любов’ю до рідного краю, до матері, до коханої. Щирість почуттів, філософське осмислення часу та людського буття – визначальні риси творчості автора.

Вибране

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Бистрина: поезії / Сергій Бурлаков. – К. : Рад. письменник, 1973. – 76 с

Герой збірки Сергія Бурлакова – молода людина, що закохано оглядає світ, вірить у торжество світлих ідеалів. Чільне місце в книзі займають поезії про трударів квітучого Придніпров’я, про красу людини.

Бистрина

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
В твоєму імені : лірика / Сергій Бурлаков. – Д. : Промінь, 1987. – 111 с.

   Лірична книга поета продовжує діалог з читачем, що триває вже багато років. Автор залишається вірним своїй манері відвертої розмови про найголовніше в житті: любов до рідного краю, відповідальність за минуле нашої землі, її сьогодення і майбуття.

В твоєму імені

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Віра : лірика / Сергій Бурлаков. – Д. : Промінь, 1982. – 206 с.

.

Книгу складають ліричні поезії про кохання, про красу материнства, про радість життя і творчості, про непогасний вогонь людської душі, ім’я якому – вірність

Віра

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Все про кохання, все про любов… : вірші / Сергій Бурлаков. – Д. : Дніпрокнига, 2004. – 320 c.

Кохання на світанні юних літ і в щедру пору зрілості, велика місія материнства, осердечене ставлення до всіх див земних і небесних – повстають в поезіях як щире одкровення, як непроминуща основа буття, як віра у торжество добра і любові.

Все про кохання

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Дивень : поезії / Сергій Бурлаков. – Д. : Промінь, 1974. – 136 с.

Коли відгомонять жнива і на гіллі зачервоніють налиті стиглими соками яблука, під високим небом гучно бринять весільні пісні. Лагідні матері печуть золотий, як сонце, дивень. То знак єдності молодої і молодого, знак вірності і добробуту, то ще одна грань щедрості нашого народу, іскринка краси його буття. Молодістю, сонцем, перегуком земних радощів і турбот сповнені поезії, які складають цю книгу.

Дивень

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Доброчин : поезії / Сергій Бурлаков. – К. : Молодь, 1975. – 96 с.

Не залишать читача байдужим вірші Сергія Бурлакова про боротьбу за збереження миру на землі, про красу рідної Дніпропетровщини, про потребу охорони природи, про любов до матері, до коханої.

Доброчин

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Зваба: лірика / Сергій Бурлаков. – Д. : Січ, 1994. – 95 с.

Сердечна відкритість, чисте почуття любові – головна риса цієї збірки.

 
Зваба

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Зустрічний рух : поезії / Сергій Бурлаков. – К. : Рад. письменник, 1986. – 159 с.

Чіткість громадської позиції, розуміння багатогранності людських стосунків, тверда віра в торжество добра і благородства – провідні мотиви поезій книги Сергія Бурлакова.

Зустрічний рух

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Ми з весняного покоління : поезії / Сергій Бурлаков. – К. : Молодь, 1981. – 112 с.

Збірка відомого українського поета засвідчує зрослу майстерність, серйозні пошуки нових тем та героїв. Чільне місце тут посідають твори, присвячені людям праці

Ми з весняного

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Неспалима врода : Вибране / Сергій Бурлаков. – К. : Дніпро, 1979. – 221 с.

Збірку складають вірші про комсомольську юність, про трударів квітучого Придніпров’я, про красу людини, її радощі й турботи.

Неспалима врода

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Рельєфи : поезії / Сергій Бурлаков. – К. : Рад. письменник, 1983. – 101 с.

   Збірник складається із двох розділів: «На крутосхилах» і «Любові молоді роздоли», в яких звучить відгомін грозових літ війни, а також захоплення всім добрим і чистим, породженим молодою любов’ю.

Рельєфи

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Русло: поезії / Сергій Бурлаков. – Д. : Промінь, 1968. – 96 с.

   Поезія – то завжди тривожний пошук шляхів до гармонійної цільності поетичної натури, до людських почуттів, думок, сподівань. Робота і таїна існування – ось ті джерела, з яких черпають снагу поетичні твори цієї збірки.

Русло

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Сонети / Сергій Бурлаков. – К. : Молодь, 1989. – 144 с.

   Відомий український поет пропонує читачам книгу сонетів. Ця давня класична форма з успіхом використовується автором для роздумів про цілком сучасні проблеми, серед яких важливе місце посідають спадкоємність історичних епох і поколінь, правда життя і мистецтва, відповідальність за долю миру на планеті.

Сонети

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Сфери : поезії / Сергій Бурлаков. – Д. : Промінь, 1971. – 112 с.

   Тематичний діапазон збірки – чотири сфери, чотири турботи поета, кожна з яких невичерпна у своїй безмежності. Цим пояснюється певна фрагментарність поезій, потяг до узагальнень, до філософічності.

Сфери

84(4Укр)6
Б91
Бурлаков, С. Р.
Тень летящей птицы : стихи / Сергей Бурлаков; пер. с укр. Н. Котенко. – М. : Сов. писатель, 1980. – 112 с.

Поет з великою любов’ю пише про рідну землю, про хліборобів та шахтарів, які роблять цю землю кращою та світлішою, про відповідальність людини перед народом та своєю совістю.

Тень летящей птиці

На головну