library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

7.10.2020__________

«Голодомор 1932–1933 років – величезна трагедія українського народу»

«Голодомори, голодомори,
Все до зернини взяли з комори,
Все до зернини в неньки й дитини,
В неньки й дитини із України»

(В. Забаштанський «Стражденна мати»)

Історія багатостраждального українського народу перенасичена трагічними сторінками минулих століть. Проте є одна з них, що ніколи з плином часу не буде поглинута мороком небуття. Це події голоду 1932 – 1933 років, який смертельним вихором пройшовся по колись благодатних і родючих українських землях і викосив майже все живе на селі.
Кожного року український народ відзначає День пам'яті жертв голодомору як дату великої скорботи. Згідно указу Президента України, з 1999 року ця дата відзначається в останню суботу листопада. Відбувається всенародна акція «Запали свічку!»

I. Голодомор 1932 – 1933 років – акт геноциду проти українського народу

«Неврожай від Бога, а голодомор від людей»
(Народна мудрість)

      Голодомор 1932-1933 років в Україні – одна з найжахливіших трагедій за всю історію людства
Дослідження сучасних учених незаперечно стверджують, що цей голодомор був штучний, він виник внаслідок злочинної політики Сталіна та його підручних.
Науково-історичні визначення «штучний голод», «терор голодом» «Голодомор», які постають у джерелах 1932–1933 рр. не випадкові термінологічні дефініції, а виважені лінгвістичні символи злочину проти людяності.
Від організованого більшовиками голоду гинули мільйони українців. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор – геноцидом українського народу.
Від Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. в Україні загинуло понад 7 млн осіб, а близько 18 млн українських селян зазнали фізичних та соціально-психічних ушкоджень внаслідок системного голодування, хронічних хвороб, епідемії тифу, малярії, втрати рідних.

1


Г61
Голод 1932 – 1933 років в Україні: причини та наслідки / відп. ред. В. М. Литвин. – Київ: Наукова думка, 2003. – 886 с.
1682730 КСХ
У книзі досліджується історія голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні, аналізується механізм творення терору голодом, простежуються  наслідки голодного лихоліття для українського етносу та української культури. Подається огляд архівних джерел та історіографії, а також наукової, публіцистичної й художньої літератури та образотворчого мистецтва про голод 30-х років. Висвітлюється боротьба за повернення українцям і всьому світові правди про голодомор та оповідається про заходи з увічнення пам’яті жертв тогочасного лихоліття.
Видання містить унікальні фотодокументи 1929 – 1934 рр., а також сучасні малюнки та світлини.

2

94 (477)
Г61
Голод 1933. Українці: зб. наук. праць. – Київ: Пріоритети, 2013. – 526 с.
1760613 КСХ

До збірника увійшли дослідження авторитетних вітчизняних і зарубіжних авторів, які впродовж тривалого часу намагаються вивчати одну з найскладніших, найсуперечливіших і найзаплутаніших сторінок досвіду XX століття, неухильно керуючись науковими критеріями, передусім принципами об’єктивності та історизму. Сутність трагедії голоду 1932 – 1933 рр., яка в Україні, інших місцях компактного проживання українців набула особливих масштабів і наслідків, відтворюється через об’єктивне з’ясування широкого комплексу процесів тогочасного життя, зокрема через поєднання в аналізі впливу на них якомога ширшого кола об’єктивних і суб’єктивних чинників.

1

9(С2)6
Г61
Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / упоряд. Р. Я. Пиріг та ін. – Київ: Видавництво політичної літератури України, 1990. – 605 с.
1572716 КСХ

Збірник присвячений одній з найбільш драматичних і «закритих» сторінок історії українського народу – голодові 1932 – 1933 рр. Вперше обнародувані унікальні, щойно розсекречені архівні матеріали, які відбивають справжні причини, хронологічний перебіг та наслідки трагедії.
У статтях вчених висвітлюються соціально-економічні та моральні аспекти здійснення в республіці сталінської політики колективізації та хлібозаготівель, яка стала безпосередньою причиною продовольчих труднощів, а потім страхітливого голоду.

3

9(477)
К90
Кульчицький Станіслав Владиславович
Голод 1932–1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків / С. В. Кульчицький. – Київ: Наш час, 2008. – 239 с.
1726367 КСХ

Книга складається з двох розділів. У першому Голодомор 1932 – 1933 рр. висвітлено на основі документів, а в другому – головним чином через розповіді людей, які пережили його. Несхожі між собою види джерел подають картини Голодомору, що збігаються навіть у деталях.

6

9(477)
К90
Кульчицький Станіслав Владиславович
Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – Київ: Наш час, 2008. – 424 с.
1720130 КСХ

На підставі багатьох документів і свідчень автор встановлює, що Голодомор 1932 – 1933 рр. в українському селі являє собою результат замаскованої під хлібозаготівля каральної акції з вилучення у селян всього наявного у них продовольства.

1

94(477)
М28
Марочко Василь
Голодомор 1932–1933 років в Україні: Хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. – Київ: Вид дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 294 с.
1774857 КСХ
            Хроніко-документальне видання відтворює факти, події, явища в селах України 1932 – 1933 рр. - Голодомору, спричиненого колективізацією, надмірними хлібозаготівля ми, репресіями. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів.

1

84(4Укр)6
М86
Моцний Аркадій
Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932 – 1933 років): Художньо-автобіографічна повість / А. Моцний. – Львів: Видавництво М. Коць, 2000. – 174 с.
1679903 ВІЛ
           

В цій книзі автор ділиться своїми спогадами про жахливий сталінський голодомор 1932 – 1933 років в Україні.

 

II. Голодомор 1932–1933 рр. на Дніпропетровщині

«Від голоду вмираєш не один місяць …Смерть від голоду – немилосердна смерть»

А. Ріплей)

На Дніпропетровщині випадки недоїдання, локального голодування сільського населення окремих районів з'явилися у листопаді-грудні 1931 року, а протягом січня-лютого 1932 року переросли у масовий голод селян. У 1933 році смертність від голоду в 2,5 рази рівень 1932 року, фактично не відбувався природний приріст населення в Дніпропетровській області. На вулицях Мелітополя, Бердянська в березні 1933 року було підібрано сотні трупів померлих селян.
На середину 1933 року, особливо у травні-червні, Голодомор охопив фактично усі райони Дніпропетровської області, а також значну частину міст і селищ міського типу.

6

94(477)
І-11
«І поліг наш народ, наче скошене жито …». Голодомор 1932–1933 років на Дніпропетровщині / упоряд. О. Ратнер, Л. Степовичка, М. Чабан. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. – 632 с.: іл.
1730940 КСХ

До видання увійшли документальні матеріали і свідчення очевидців та твори дніпропетровських письменників і художників про Голодомор 1932 – 1933 років на Дніпропетровщині

8

94(477)
І-18
Іваненко Валентин
Голодомор 1932–1933 років на Дніпропетровщині та Запоріжчині / В. Іваненко, Н. Романець. – Київ, 2008. – 64 с. – (Серія: Голодомори)

У книзі на підставі переважно маловідомих архівних документів, а також спогадів очевидців висвітлюються причини й трагічний перебіг Голодомору – Геноциду 1932 – 1933 рр. на Дніпропетровщині та Запоріжчині. Тогочасна Дніпропетровська область була одним із тих регіонів, де голод лютував особливо жорстоко

 III, Тема Голодомору 1932–1933 років в художній літературі

 

«Наказано: хліба реквізувати,
До міста скопом вивезти з токів.
Заплакав вітер, де був лан багатий
І срібно лився жайвороний спів.

Вселився голод до сільської хати –
Домашня живність впала без кормів.
Запрацювали день і ніч пілати,
І день і ніч вівтар журби горів»

(Микола Василенко)

Українські письменники, поети не стояли осторонь тих жахливих подій, що відбувалися в Україні. Вражаючий, жахливий період голодомору знайшов своє відображення на сторінках високохудожніх творів. Грунтовно розробляли цю тему письменники української діаспори: Улас Самчук, Василь Барка, Тодось Осьмачка та інші. Побіжно згадували велику трагедію віку, не вдаючись до глибокого соціального аналізу подій, у деяких своїх творах прозаїки української та російської (тоді ще союзної літератури). Так у романах М. Стельмаха «Дума про тебе», «Чотири броди», російськомовного письменника І. Стаднюка «Люди не ангели» є окремі фрагменти страшної біди. Згадує у своїх роздумах перед боєм голодний рік Роман Блаженко з роману О. Гончара «Прапороносці», розповідає про нього артилерист Решетняк з «Людини і зброї».

1

821.161.2(477-87)
Б25
Барка Василь
Жовтий князь / В. Барка. – Київ: Школа, 2007. – 251с. – (Б-ка шкіл. класики).
1768161 АХЛ

Роман «Жовтий князь» Василя Барки, представника української діаспори у Сполучених Штатах Америки, написаний у 1958 – 1961 роках і відомий у багатьох країнах світу. Автор розкриває одну з найстрашніших сторінок в історії українського народу і розповідає про голодомор 1933 року, який йому довелося пережити. Письменник створює символічний образ Жовтого князя, демона зла, що несе з собою спустошеність, сіє страждання і смерть серед людей.

2

У2
Б38
Бедзик Юрій Дмитрович
Гіпсова лялька: роман / Ю. Д. Бедзик. – Київ: Дніпро, 1989. – 253 с.
1550290 АХЛ

Чому чесна людина, сільський вчитель Кондратюк був змушений ховатися від утисків влади, чому тікали в ліс знедолені селяни і чому вже не було нікому рятунку в той лиховісний 33-й рік, читач дізнається з роману українського письменника Юрія Бедзика «Гіпсова лялька», написаного за живими свідченнями й скупими документами чорної пори.

3

84(4УКр)6
С17
Самчук Улас
Марія: повість / У. Самчук. – 2-ге вид. – Київ: Знання, 2013. – 176 с.: іл.
1746653 АХЛ

           Повість Уласа Самчука «Марія» (1933) – це багато конфліктний твір, у якому йдеться про боротьбу добра і зла, сутичку між ідеологіями, між віками усталеним селянським способом життя та колективізацією, що призвела до нечуваної трагедії в Україні, до руїни і загибелі роду.

Література до книжкової виставки «Голодомор 1932–1933 років – величезна трагедія українського народу»

 


Виставку підготувала пров. бібліотекар Стець Я.М.

На головну