library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

10.04.2021__________

Віртуальна виставка «ЇЇ величність - книга»

betchoven

«Велика – бо користь буває чоловікові від науки книжної, бо книги вказують нам і навчають нас, як іти шляхом покаяння, і мудрість, і стриманість здобуваємо із слів книжних. Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу, - це джерела мудрості. Книга – бездонна глибина, ми ними в печалі втішаємось, вони – узда для тіла і душі. Мудрість – велика»

(«Повість временних літ»)

23 квітня відзначається Всесвітній день книги і авторського права.

Книга, на якому матеріальному носії вона не була б (на паперовому чи електронному), - незамінне джерело знань та необхідної інформації. Завдяки книгам ми не тільки отримуємо простий і зрозумілий доступ до ідей і знань, моральних і духовних цінностей, торкаємося до справжніх досягнень і здобутків людства в культурі, науці, творчості, а й наповнюємося розумінням краси і дивовижності нашого життя, що робить його насиченим, змістовним і більш досконалим.
Книги нас виправляють і випрямляють, звільняють від душевного намулу, допомагають піднятися над собою, над сірятиною буденності, бодай на вершок наблизитись до недосяжності і скріпити дух у слові. Книги несуть у собі світло й знання, є скарбницею народного досвіду, чудовим витвором розуму та рук людини.

I. Книга – дзеркало життя

«Книга – прекрасний співрозмовник і прегарне знаряддя; вона – чудові ліки й незвична розвага; вона приносить незвичайні доходи й дає відмінне ремесло; вона – чудовий товариш і приємний гість; вона – найкращий порадник і сім'янин»

(Джахіз аль)

Книга – унікальний, історично сформований універсальний засіб фіксації, збереження і передачі в часі й просторі суспільних надбань та цінностей, вона є універсальним зберігачем соціального досвіду. Книга може виступати і засобом збереження інформації для людей наступних поколінь, і засобом комунікації, і у вигляді товару. Завдяки книзі став можливий стрімкий прогрес людства в останні століття в галузі науки. Без книги не виникли б сучасні інноваційні технології, без неї неможливий подальший розвиток людства. Більшість наукових відкриттів робиться на основі раніше накопиченої й систематизованої інформації, результатів дослідів з усіх куточків світу. Знання, які ми отримуємо з книг, дають нам можливість рухатися вперед, не витрачаючи часу на відкриття того, що вже комусь відомо. Книзі ми завдячуємо тим, що й сьогодні можемо насолоджуватися шедеврами давньої літератури.
Етимологія слова «книга» остаточно не з'ясована. Слов'янські визначення книги зводяться до старослов'янського «кна» і до старокитайського «кюань» («чжюан»), що означає свисток, а в теперішній час – частину чи розділ книги. Західноєвропейські визначення книги (лат. «liber», франц. «livre», італ. «libro», нім. «Buch», англ. «book») означають різні найменування рослинного світу, із яких виготовлявся матеріал для письма.

1

002(73)
В50
Винтерих Джон
Приключения знаменитых книг / Дж. Винтерих; пер. с англ. Е. Сквайрс; пред., послесловие, примеч. Д. Урнова. – Москва: Книга, 1985. – 253с.
1752821 КСХ

Американський журналіст і бібліограф Джон Вінтеріх розповідає про долю захоплюючих англійських та американських книг: «Робінзон Крузо» Д. Дефо, «Піквікський клуб» Ч. Діккенса, «Ярмарок марнославства» У. Теккерея, «Хатина дяді Тома» Г. Бічер-Стоу, творів Е. По, У. Уітмена, М. Твена та інших. Цікаві нариси розповідають про історію створення цих творів, сприйняття їх сучасниками.

2

082
Д23
2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання / упоряд. Г. М. Голиш. – Черкаси: Вертикаль, 2018. – 296с.
17771756 КСХ

Збірник містить 2300 афоризмів та мудрих думок про книгу, читання, читача, бібліотеку. Подана й стисла інформація про авторів наведених сентенцій. Додатки містять усілякі цікавинки та деякі гумористичні матеріали з книжкового всесвіту.

1

002
Р25
Рат-Вег Иштван
Комедия книги  / И. Рат-Вег. – Москва: Книга, 1982. – 542с.: ил.
1327045 КСХ

Відомий угорський письменник зібрав захоплюючі історії, пов’язані з життям книги в різних країнах і в різні часи, починаючи «від Адама». Тут і розповіді про Біблію, і легенди про бібліофілів та багато інших історій про книгу, іноді гумористичних, а іноді сатиричних.

 

 

II. Історія книги

«Книги – морська глибина.
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить…»

(Іван Франко)

Книга – це історична пам'ять і досвід людства, яка глибино розкриває життя народів і суспільства, є одним з найважливіших і найміцніших ланок, що пов'язують покоління, з'єднують минуле, сьогодення і майбутнє, налагоджує спадкоємний зв'язок, накопичує й передає знання від покоління до покоління і таким чином забезпечує культурний розвиток суспільства.
Історичною передумовою появи книги було створення і формування письма. В давнині форми книги різноманітні. В Індії і на Цейлоні використовувалися книги із пальмових листків, які скріплювалися у вигляді опахала. В Месопотамії з 3-го тисячоліття були поширені глиняні таблички. Давньою формою книги, яка набула широкого поширення, був свиток.
В середньовіччї центрами виготовлення книг були майстерні-скрипторії, які працювали при монастирях і при дворах впливових осіб. Книга раннього середньовіччя рясно прикрашена орнаментом із зображенням тварин, риб і птахів. Першим відомим палітурником був ірландський монах Дагеус, який жив у 6 столітті.
На Русі, поширення книги стало можливим після виникнення слав'янського письма у 9 столітті завдяки просвітителям Кирилу і Мефодію. Виникнення книгодрукування в Європі в 40-х роках 15 століття пов'язано з іменем І. Гутенберга.. Його найбільш відомим виданням є т. н. 42-рядкова Біблія.

1

002
К21
Каракоз Олена Олександрівна
Історія книги: навч. посіб. / О. О. Каракоз. – Київ: Ліра-К, 2018. – 360с.
1768522 НМВ

У цьому  посібнику на основі великого масиву фактичного матеріалу та з врахуванням досліджень відомих дослідників з історії книжкової та видавничої справи розкрито основні етапи еволюційного розвитку вітчизняної і світової книги з давніх часів до початку XIX ст.
Автор навчального посібника висвітлив основні характерні риси трансформаційних змін книжкової структури з точки зору досягнень сучасної історичної науки. Обгрунтував закономірності виникнення, становлення та розвитку української книги на тлі світового книговидання. З належною послідовністю та повнотою розкрив особливості стилів художнього оформлення рукописів та стародруків. Проаналізував основні гіпотези щодо початку друкарства в українських землях та виявив передумови виникнення вітчизняного та світового книгодрукування. Висвітлив основні напрями діяльності найвидатніших світових друкарів XV – XVI ст., а також зарубіжних та вітчизняних видавців XVII – XIX ст. та виявив їх внесок у розвиток книжкової справи та книговидання.

1

002.2И
К44
Киселева Людмила Ильинична
Западноевропейская рукописная и печатная книга XIVXV вв. / Л. И. Киселева; ред. А. Д. Люблинская, А. Н. Немилов. – Ленинград: Наука, 1985. – 302с.
1419695 КСХ

В цій монографії вперше порівнюється вивчення західноєвропейської рукописної і друкованої книги XIV – XV століть. Автором проведений аналіз книги як пам’ятника матеріальної і духовної культури. Комплексне вивчення дозволило створити процес створення книги на всіх її етапах.

6

002.2
Р65
Розов Николай Николаевич
Книга в России в XV веке / Н. Н. Розов. – Ленинград: Наука, 1981. – 150с.

В монографії розглядаються основні проблеми історії російської рукописної книги XV століття.

8

002(09)
Т35
Терентьев-Катанский Анатолий Павлович
С Востока на Запад (Из истории книги и книгопечатания в странах Центральной Азии) / А. П. Терентьев-Катанский. – Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1990. – 232с.: ил. – (Культура народов Востока).

1549312 КСХ
В книзі висвітлена історія розвитку книжкової справи і книгодрукування в Центральній Азії. Розповідається про виникнення паперу, про системи письма, про оформлення і зміст давньої східної книги.

III. Книжкове мистецтво в Україні

«Доля української книги щільно зв'язується з двома моментами, що однаково діяли протягом усієї її історії. Один – це вимоги нового часу, що викликали відродження українського письменства з кінця XVIII віку і повагом, ступінь по ступеню, вели до того, щоб розсунути рамки письменництва, а заразом і книжкової продукції. Другий – це своєрідна політика московського уряду, що так само повагом, ступінь по ступеню, … силкувалась їх у корені підтяти, ці рамці звужуючи….»

(Сергій Єфремов)

Тернистий і тривалий шлях пройшла у своєму розвитку українська рукописна книга. Були на цьому шляху руйнівні і захисні сили. В усі лихоліття гинули пам'ятки культури і, насамперед, книги. Нетривкі за матеріалом, гинули вони від повеней, пожеж, зривали з них коштовні оправи, вивозили їх далеко за межі країни. І все ж маємо нагоду милуватися їх зовнішнім виглядом, внутрішньою ошатністю, зафіксованими в них подіями історичної долі нашого народу. І сталося це тому, що наші пращури високо цінували їх зміст, дбайливо берегли їх, до написаного ставилися з особливою шанобливістю. Сторінки давніх манускриптів рясніють численними зверненнями переписувачів книг до читачів з настійним проханням не псувати книг, поводитись з ними охайно.
Уже у найдавнішому українському манускрипті – Ізборнику 1076 р. «книжному почитанню» присвячено навіть спеціальний розділ і передбачались кари тим, хто не дотримувався названих у розділі правил. Водночас рукописна книга була не тільки джерелом вивчення давньої української мови, мистецтва й інших галузей людської діяльності, але й об'єктом художньої творчості, її графічним і живописним оздобленням. Остромирове Євангеліє 1056-1057 рр., Ізборник Святослава 1073 р., Київський Псалтир 1397 р., славнозвісне Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр., - стали не тільки шедеврами українського книжкового мистецтва, але й увійшли до видатних здобутків світової культури.

8

0
Г17
Гальченко Олена Михайлівна
Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні / О. М. Гальченко. – Київ, 2005. – 375с.
1703224 КСХ

         Монографія присвячена галузі вітчизняного книгознавства  - оправі східнослов’янських рукописних книг та стародруків як синкретичному об’єкту, техніці її виготовлення та оздобленню.

8

0
Г56
Гнатенко Людмила Анатоліївна
Словянська кирилична рукописна книга XIV ст. З фондів інституту рукопису національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Л. А. Гнатенко. – Київ, 2007. – 265с.
1712080 КСХ

         У виданні представлено наукові археографічні описи та кодиколого-орфографічне дослідження 35-ти слов’янських кириличних кодексів та уривків XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з розширеним науково-довідковим апаратом.

8

0
З-30
Запаско Яким Прохорович
Доброписці тоді славні були. Нариси з історії українського рукописного мистецтва / Я. П. Прохорович. – Львів: Афіша, 2003. – 176с.
1680970 КСХ

У виданні простежується історія українського рукописного мистецтва.

8

0
З-30
Запаско Яким Прохорович та ін.
Початки українського друкарства / Я. П. Запаско, О. Я. Мацюк, В. В. Стасенко. – Львів: ЦЕНТР ЄВРОПИ, 2000. – 221с.
1667920 КСХ

         У книзі порушена проблема початків українського друкарства. На підставі архівних документів, згадок сучасників, аналізу збережених пам’яток ставиться питання про початок книговидавничої справи в Україні перед 1574 роком. Висуваються гіпотези, що тісно пов’язують з українською культурою Швайпольта Фіоля, Франциска Скорину, Василя Тяпинського.Висвітлено маловідомі факти життєпису українських друкарів – Івана Федоровича (Федорова), Семена Сідляра, Сенька Корунки, Сацька Сеньковича та інших.

8

76
Л14
Лагутенко Ольга Андріївна
Українська книжкова обкладинка першої третини XX століття: Стилістичні особливості художньої мови  / О. А. Лагутенко. – Київ: Політехніка, 2005. – 124 с.
1721088 КСХ

         Висвітлено новий виклад історії українського мистецтва в річищі загальноєвропейського художнього процесу, здобутки української книжкової графіки першої третини XX століття, виявлено тенденції та національні особливості розвитку обкладинки.

8

0
М71
Міщук Сергій Миколайович
Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина XIX30-ті роки XX ст.) / С. М. Міщук; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ, 2009. – 380с.: іл.
1774168 КСХ
Монографія вперше комплексно репрезентує загальний стан колекційних рукописних та книжкових фондів бібліотек і музеїв в Україні в другій половині XIX – 30-х  роках XX ст. та вироблення принципів їх наукового описування. Стисло висвітлюються передумови і контекст розвитку історико-книгознавчих досліджень та наукового описування слов’янської рукописної і книжкової спадщини. Розглядаються формування та діяльність наукових центрів з вивчення історії книги в Україні, зокрема університетських та духовних установ, музеїв, наукових товариств Києва, Львова, Одеси, Ніжина тощо; внесок окремих учених у створення реєстру рукописних та книжкових пам’яток ; наукове описування рукописних книг та стародруків у Житомирі, Кам’янці-Подільському, Чернігові, Полтаві, Катеринославі у період, коли археографічна та бібліографічна діяльність щодо виявлення, описування та публікації пам’яток досягла найвищого рівня свого розвитку.

8

271.2(477)
П27
Пересопницькому Євангелію – 450 років / упоряд. П. М. Кралюк. – Острог-Рівне, 2011. – 240с.: іл.
1773950 КСХ

         У книзі представлені документальні матеріали, наукові статті, спогади, а також твори художнього характеру, які стосуються Пересопницького Євангелія й волинської книжності.

8

0
Ф89
Фрис Віра Ярославівна
Історія кириличної рукописної книги в Україні / В. Я. Фрис. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 188с.: іл.
1682415 КСХ
         У книзі на матеріалі багаторічних досліджень численних літературних джерел вперше в українській історіографії

Література до книжкової виставки «ЇЇ величність - книга»

 


Виставку підготувала пров. бібліотекар Стець Я.М.

На головну