library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

Віртуальна виставка «Музеї – скарбниці світової пам'яті»

«Музей повинен бути оселею муз, повинен одночасно бути і школою, і храмом, священним місцем, куди повинно стікатися все для вивчення прекрасного і для поклоніння красі, щоб потім і в житті розуміти і любити красу».
Ханенко Б.І.

Які тільки яскраві визначення не дають музеям: і «пам'ятна книга людства», і «храм муз», і «місток між минулим і майбутнім», і …. І всі вони по-своєму правильні, особливо щодо оцінки музейних скарбів – дійсних скарбниць історико-культурних цінностей, підмурку, без якого музей не існує. За кожним музейним предметом стоїть своя історія, своя легенда, своя таємниця.
У музеї предмети немовби воскресають, починають проживати нове, інше – друге життя. Музейний предмет спонукає нас по-іншому перечитувати минуле, допомагає по-іншому розуміти філософію попередніх поколінь, не спрощуючи її, а проникаючи у суть часу; експонати здатні змінити в нас відчуття епохи.

I. Музеї України

75(С2) (069)
Д36
1544086 ОРК
Державний музей Т.Г. Шевченка: альбом / авт.-упоряд. Л.І. Внучкова, Г.П. Паламарчук, О.І. Паляничко. – К.: Мистецтво, 1989. – 168с.: іл.

В альбомі репродуковано образотворчу Шевченкіану з колекції музею, створену самим Кобзарем, а також живописні полотна, графічні твори його сучасників та послідовників – російських та українських митців.
Серед них – роботи І.Є. Рєпіна, К.П. Брюллова, В.А. Тропініна, В.І. Штернберга, П.К. Клодта, С.І. Васильковського, М.Г. Дерегуса та інших.

7.03
Н35
1730536 ксх
Національний художній музей України: альбом / упоряд. О. Лагутенко. – К.: Артанія Нова, 2003. – 416с.: іл.

В альбомі представлені твори українського мистецтва доби середньовіччя в різноманітті його жанрів і форм, коли стверджувалися та викристалізовувалися національні особливості художньої культури.
Мистецтво XIX – початку XX ст. представлене репродукціями художників, які жили і працювали в Україні, чиї імена увійшли до золотого фонду національної культури.

73/76 И (069)
О-41
1381876 ОРК
Одеський музей західного та східного мистецтва: альбом / упоряд. Н.Г. Луцкевич, О.А. Соколов, О.М. Шелестова. – К.: Мистецтво, 1984. – 271с.: іл.

В  альбомі представлені блискучі твори західноєвропейського живопису початку XVI  - другої половини XX ст. – від доби Ренесансу – до художніх течій сучасності.
Також представлені твори західноєвропейської скульптури, починаючи з XVI ст. до новітнього часу.
Колекція декоративно-ужиткового мистецтва Західної Європи багата й різноманітна за жанровими ознаками. Це меблі, шпалери, порцеляна, скло.
Мистецтво країн Сходу складається з творів декількох поколінь майстрів таких географічних регіонів, як Центральна та Південна Азія, Близький та Середній Схід.

0
С42
1707968 ксх
Скарби історичного музею імені Д.І. Яворницького: альбом. – Дніпропетровськ: АРТ- Прес, 2005. – 320с.: іл.

Документально-художнє видання репрезентує унікальні музейні предмети із 245-тисячного зібрання Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького, яке склалося впродовж його існування з 1849 року.
Дає яскраве уявлення про історію формування і склад музейного зібрання, наявні в ньому колекції, осіб, які стояли біля витоків створення музею і брали участь у комплектуванні й збереженні музейних скарбів.

902
С45
1736176 ксх
Скрипник Г.А.  Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії
ім. М.Т. Рильського. – К.: Наукова думка, 1989. – 304с.: іл.

У монографії розглядається історія формування етнографічних колекцій України. Розкрито основні етапи становлення етнографічних музеїв, показано особливості й тенденції розвитку етнографічної музейної справи УРСР, висвітлено внесок науковців музеїв у розвиток етнографічної науки та поширення етнокультурної інформації.

75 (084)
Х21
920416 ОРК
Харківський художній музей: альбом / авт.- упоряд. М.М. Безхутрий, М.П. Роботягов. – К.: Мистецтво, 1971. – 152с.: іл.

В альбомі представлений живопис XVI – XVIII ст. рідкісними зразками іконопису, знаменитими українськими портретами, народними картинами і роботами славнозвісних майстрів графіки і скульптури.
Серед них – художники  А.П. Лосенко, Д.Г. Левицький, В.Л. Боровиковський .
 Безцінним скарбом колекції є живописні і графічні твори геніального Т.Г. Шевченка. Змістовністю і блискучою майстерністю відзначаються й Шевченкові краєвиди.
В колекції представлені роботи художників-передвижників та близьких до них російських та українських живописців другої половини XIX століття.

II. Музеї світу

В крупнейших музеях мира сосредоточены прославленные произведения живописи и скульптуры, в которых получили отражение гуманистические идеалы и художественные искания различных эпох. Многие из выдающихся произведений искусства прошлого  до сих пор пленяют зрителя глубиной содержания, силой художественной правды, совершенством изобразительного языка.
В этом разделе выставки представлена серия альбомов «Музеи мира», которая посвящена крупнейшим собраниям изобразительного искусства, знаменитым музеям и картинным галереям, в которых сосредоточены прославленные коллекции живописи и скульптуры.
В альбомах этой серии репродуцированы произведения итальянской, нидерландской, фламандской, голландской, русской, французской, немецкой, испанской и других школ живописи, произведения европейской скульптуры, древнеегипетского, античного и средневекового искусства. В целом эта серия предоставит возможность познакомиться с широким кругом шедевров мирового изобразительного искусства.

75(494)(064)
Б17
1466816 ОРК
Базельский художественный музей: альбом / авт.-сост. Т.Н. Букреева. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – 131с.: ил.- (Серия: Музеи мира)

В альбоме представлены произведения живописи Швейцарии, Германии, Голландии, Франции, которые вызывают беспредельное восхищение.
Знакомство с швейцарской школой живописи начинается с произведений талантливейшего мастера первой половины XV века, стоявшего у истоков Возрождения Конрада Вица, творчество которого тесно связано с городом Базилем.
Эпоха Возрождения в Швейцарии дала миру таких известных художников,как Мануэль Дойч,Урс Граф и Ханс Лей Младший.
Отдел немецкой живописи уникален полотнами семьи Хольбейнов. Всего в альбоме репродуцируется  их одиннадцать  работ.
Произведения  нидерландских мастеров XVI века представлены картинами Квентина Массейса, Яна ван Скорела и Адриана Изенбрандта.
Голландскую живопись представляет великий Рембрандт, Харменс ван Рейн и «малые голландцы» Питер де Хох, Адриан ван Остаде, Якоб ван Рейсдал и другие.
Основной фонд живописных произведений французской школы составляют картины импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов и кубистов.

1270969 ОРК
Британский музей. Лондон: альбом / авт.-сост. Б. Ривкин. – М: Изобразительное искусство, 1980. – 256с.: ил.- (Серия: Музеи мира)

Альбом, включающий около 7 (069) (084)
Б87
200 цветных и тоновых репродукций, посвящен шедеврам искусства из богатейшей коллекции Британского музея в Лондоне.
В его собрании представлены памятники скульптуры, живописи, декоративно-прикладного искусства всех цивилизаций человечества – от эпохи палеолита до наших дней. В альбоме воспроизводятся произведения мастеров Древнего Египта, Древнего Двуречья, Ассирии, Древней Греции и Рима, западноевропейского и восточного средневековья, Древней Америки, Африки и Океании

75И (45)
Г15
897794 ОРК
Галерея Питти. Флоренция: альбом / авт.- сост. И. Смирнова. – М.: Изобразительное искусство, 1971. – 152с.: ил. – (Серия: Музеи мира)

Альбом, включающий 107 репродукций, посвящен шедеврам итальянской живописи XVI века, представленной лучшими работами Рафаэля, коллекцией замечательных флорентийских художников Высокого Возрождения -  фра Барталомео и Андреа дель Сарто. Воспроизводятся картины крупнейших венецианских художников XVI века: Тициана, Якопо Тинторетто и Якопо Бассано.  Представлены репродукции величайшего художника Фландрии Петера Пауля Рубенса и виртуозные портреты Антониса Ван Дейка.

75(45)
Г15
764001 ОРК
Галерея Уффици. Флоренция: альбом / авт.- сост. А. Губер. – М.: Советский художник, 1968. – 184с.: ил. – (Серия: Музеи мира)

Флоренцию справедливо называют «колыбелью Возрождения».
В альбоме представлены работы великого флорентийского художника Леонардо да Винчи.
В издании представлены репродукции великого итальянского художника Высокого Возрождения – Рафаэля Санти. Красота созданных им образов, гармония композиции, тонкая поэтичность, безупречность рисунка и глубочайшая человечность содержания ставят его в ряды величайших художников мировой истории искусства.
Замечательной частью коллекции являются работы великого голландского художника – Рембрандта.

7(4302) (084)
Г72
1358881 ОРК
Государственные музеи Берлина. ГДР: альбом / авт. – сост. Г.Р. Майер. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 225с.: ил. – (Серия: Музеи мира)

Материал альбома состоит из десяти разделов, которые соответствуют структуре самого музейного комплекса: Музей египетского искусства и собрание папирусов, Переднеазиатский музей, Античное собрание, Музей искусства стран ислама, Раннехристианское и византийское собрание, Музей первобытного искусства и древней истории, Дальневосточное собрание, Собрание скульптуры, Картинная галерея, Национальная галерея.
Многочисленность и богатство коллекции включают всемирно известные и неповторимо прекрасные величественные памятники древности, истинная прелесть которых постигается  путем длительного созерцания.

75(084)
Г72
1315988 ОРК
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина: альбом / авт.-сост. И.А. Антонова, И.Е. Данилова, И.А. Кузнецова, Т.А. Седова. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 169с.: ил. – (Серия: Музеи мира)

Особое место в этом издании отводится искусству западноевропейских стран – Италии, Нидерландов, Голландии, Фландрии, Германии, Испании, Франции и других.
Ренессансные черты итальянской живописи ярко выражены в картинах крупных мастеров- Боттичелли и Чима да Конельяно.
Выдающимися работами представлено творчество Лукаса Кранаха Старшего – одного из самых крупных немецких художников эпохи Ворождения.
Ведущие художественные школы XVII столетия показаны произведениями Рембрандта и Рейсдаля, Пуссена и Клода Лоррена, Рубенса и Иорданса, Сурбарана и Мурильо.
Живопись первых двух десятилетий XX века – это полотна крупнейших французских художников – Пикассо, Матисса.

75 (069)(084)
Г72
1245371 ОРК
Государственный русский музей. Ленинград: Живопись XII – начало XX века: альбом /авт.-сост. В.А. Пушкарев. – М.: Изобразительное искусство, 1979. – 154с.: ил. – (Серия: Музеи мира)

В альбоме представлены произведения домонгольского времени, иконопись многих художественных центров XIII века, древнерусская живопись.
Центральной фигурой на рубеже XIV – XV веков становится Андрей Рублев, а на рубеже XV – XVI веков – Дионисий.
Вторую половину XVIII века представляют произведения, стоящие в одном ряду с лучшими достижениями Просвещения, европейской живописи – Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского.
Творчество В. Сурикова, Вал. Серова, И. Левитана, К. Коровина наиболее прямо связывает искусство XIX и XX веков.
А рядом – завораживающий символизм полотен М.Врубеля, лирическое изящество, созерцательность В.Борисова-Мусатова, ироническая улыбка К. Сомова, стихийная мощь Ф. Малявина, фольклорная чуткость Н. Рериха, прозрачность П.Кузнецова – все реальное богатство русской живописи.

7С(069)
Г72
1075838 ОРК
Государственный Эрмитаж. Ленинград: альбом / авт.-сост. И.С. Немилова. – М.: Изобразительное искусство, 1975. – 205с.: ил. – (Серия: Музеи мира)

Настоящий альбом поможет читателю войти в мир прекрасного, лучше понять те непреходящие культурные ценности, которые оставили нам талантливые художники различных эпох.
Картинная галерея представлена произведениями итальянских художников XIV – XVIII веков: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джорджоне, Тициана, Микеланджело.
В картинной галерее наиболее значительным является собрание памятников искусства Италии XIV – XVIII веков, включающее произведения….
Представлено искусство Нидерландов XV – XVI веков, Фландрии XVII века и Голландии XVII – XVIII веков. Тут находятся репродукции картин Р.ва дер Вейдена, Л.Лейденского, П.Рубенса и А. Ван Дейка, Г. Терборха, П.де Хооха, Г. Метсю, великолепные произведения Рембрандта.
Испанская живопись представлена именами выдающихся художников: Д. Эль Греко, Д. Веласкеса. Д. Сурбарана и Э. Мурильо. Альбом знакомит с искусством Австрии, Швеции, Дании, Бельгии и Финляндии.
Коллекция германской живописи содержит картины А.Гольбейна, Л.Кранаха и других.
Собрание английской живописи XVIII – XIX веков представлено работами Дж. Ромнея, Дж. Рейнольдса, Т.Гейнсборо, Т.Лоуренса.

73 (084)
Л82
1383223 ОРК
 Лувр. Париж. Скульптура: альбом / авт.-сост. З.Г. Борисова. – М.: Изобразительное искусство, 1984. – 160с.: ил. – (Серия: Музеи мира)

Настоящий альбом рассчитан на широкий круг читателей. В нем представлены лучшие образцы мировой скульптуры.
Коллекция Древнего Востока – целый возрожденный мир, охватывающий искусство цивилизаций почти пятитысячелетней давности.
В коллекции египетского отдела много произведений, имеющих мировую ценность – это каменная, бронзовая и деревянная скульптура, рельефы.
Отдел Древней Греции и Рима знакомит с античным искусством, сыгравшем огромную роль в развитии культуры человечества. Экспонируются произведения, охватывающие период со второго тысячелетия до н. э. и до эпохи христианства.
Выдающимся по своему составу является раздел скульптуры эпохи Возрождения.
XVII – XVIII века представлены превосходными работами Пюже, Пигаля, Фальконе, Каффиери.

73(45) (084)
М89
1021809 ОРК
Музеи Ватикана. Рим: альбом / авт.-сост. З.Г. Борисова. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 189с.: ил. – (Серия: Музеи мира)

В разделах альбома представлены репродукции бесценных произведений искусства выдающихся мастеров, созданные столетия, а подчас и тысячелетия тому назад.
В разделе «Искусство Древнего Египта. Античное искусство» представлены  скульптурные портреты, статуи богов и фараонов, произведения скульпторов римского периода (II-III в. н. э.).
Знаменитая Сикстинская капелла, пользующаяся всемирной славой как памятник изобразительного искусства эпохи Возрождения.
В росписях станц (комнат) Рафаэля дан блестящий пример синтеза архитектуры и живописи с безукоризненным мастерством художника.

73/76(069)
М90
1344949 ОРК
Музей-Метрополитен. Нью-Йорк: альбом / авт.-сост. В.И. Суслов. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 154с.: ил. – (Серия: Музеи мира)

Альбом включает 135 репродукций, среди которых произведения эпохи итальянского Возрождения: композиции Рафаэля, Веронезе, Мантеньи, Боттичелли, Бронзино и Гирландайо.
Нидерландское искусство XV века представлено алтарными композициями Рогир ван дер Вейдена и прекрасной галереей портретов Гуго ван дер Гуса, Мемлинга и Петруса Кристуса.
Голландская живопись представлена творчеством Рембрандта.
Эпоха немецкого Возрождения – работами Дюрера, Кранаха Старшего, Гольбейна Младшего.
Коллекция испанской живописи включает блестящую плеяду художников: Эль Греко, Веласкес, Сурбаран, Рибер, Мурильо и Франсиско де Гойя.

7И (438)(084.4)
Н35
1158856 ОРК
 Национальный музей. Варшава: альбом / авт.-сост. С. Лоренц, К. Михаловский, Т. Добженецкий, Я. Михалкова, К. Срочиньская, Е. Занозиньский. – М.: Изобразительное искусство, 1977. – 272с.: ил. – (Серия: Музеи мира)

В альбоме представлено искусство Древнего мира, Галерея Фараса, средневековое искусство, европейское искусство Нового времени, польское искусство.
В экспозиции современной польской живописи представлены художники первой половины XX века – С.- И.  Виткевич, В.Вейс, Ф. Коварский, Э. Зак, Т. Маковский, Я. Цибис.

На головну