library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

logo dnu

CSS Menu On Top Css3Menu.com

В лабіринті фантазій

Досить часто трапляються художні твори, жанрову приналежність яких буває важко визначити, бо ознаки двох або трьох жанрів там тісно пов’язані,сполучені в якусь нову єдність. Але тим і цікава художня література, що вона складається з багатьох жанрів та стилів і користується різноманітними засобами самовираження.
Для тих, хто проявляє інтерес до середньовіччя, народних легенд, переказів, хто полюбляє містику, жахи та чудеса, пропонуємо ознайомитись з представленими нижче виданнями.
Фантастика, містика чи загадкова казковість приваблює читача в цих творах?! Вони належать різним письменникам різних епох. Серед авторів цих книжок є імена відомі, є малознайомі. А об’єднав їх на одній книжковій поличці старовинний літературний жанр, що отримав назву «готичний роман». Це література, мода на яку протрималась ціле століття – з дня виходу в світ роману Г. Уолпола «Замок Отранто» до середини XIXст., і далі прямує крізь творчість багатьох письменників. Серед них У. Бекфорд, Ж. Казот, В. Скотт і Р. Стівенсон, Е. Т. А. Гофман і Г. Майрінк, Д. Буццаті і Б. Стокер, М. Гоголь, О. Толстой і ще багато інших авторів. Цей жанр часто приваблює і представниць жіночої статі: Анна Радкліф, Мері Шеллі, Софія Лі, Дафна Дю Морье, К. Ніколь.
Що типове для «готичної прози» - це замки, руїни, покинуті старі будівлі, кладовища й підземелля, дикі гірські й лісові місцевості. Там, де нема замків із підземними коридорами, потайними дверима й замурованими кімнатами, їхню функцію скромно виконують колишні панські будинки. А англійців наприкінці ХVIII віку вражали і древні будівлі і постаті їхніх мешканців – католицьких ченців та черниць. Саме похмурість такої обстановки й підказала назву нового літературного жанру «готичний роман». Пропонуючи представлену підбірку видань, спробуємо донести сучасному, досить вибагливому читачеві, незрівняну красу, вишуканість та незвичайну казковість готичної прози.
Вас чекає захоплююче читання. Пропоновані твори переконають вас у тому, яких висот може сягнути письменницька майстерність і доставити вам естетичне задоволення.

1

INFERNALIANA: французская готическая проза XVIII – XIX веков / пер. с фр. – М.: Ладомир, 1999. – 759 с. (серия «Готический роман»)
В книзі зібрано твори найкращих представників французької готичної прози від Ж. Казота до П. Меріме, від О. де Бальзака, Т. Готьє до Г. де Мопассана. Назву збірці, що озачає «сховище демонічних сил», дала книга, що вийшла в 1822 р. завдяки відомому французьскому письменникові тої пори Ш. Нодье. Більша частина текстів отримала сучасний переклад дійсно класичних творів французької готичної прози  XVIII – XIX ст.

2

Комната с гобеленами: Английская готическая проза / Пер. с англ. и фр. /  Сост., вступ. ст. и коммент. Н. Соловьевой. – М.: Правда, 1991. – 560 с.
Творам, що увійшли до цієї збірки, притаманні всі риси готичного роману, -постійна напруга в розвитку сюжету, таємничість подій, демонізм характеру головних героїв. Готична проза представлена тут в декількох різновидах : жахи, сентиментальні романи та  історичні оповіді. «Замок Отранто» Г. Уолпола, відкриває серію романів жахів; повість «Ватек» У. Бекфорда відображає інтерес читачів того часу до культури Сходу. «Кімната з гобеленами, або Дама в старовинній сукні» - сентиментальний твір, який дав назву представленій збірці, здається нетиповим для творчості В. Скотта. Йому вдалося поєднати опис замку власної резиденції з класичними історіями про виникаючих привидів.

3

Метьюрин. Ч. Р.
Мельмот Скиталец
: готический роман / Чарлз Роберт Метьюрин; пер. с англ. – М.: Наука, 1983. – 703 с. («Литературные памятники»)
Це один з найвизначніших творів готичної літератури – найбільший за розміром, найширший за охопленням часу і простору. Що вражає у творі Метьюріна – це глубокий психологізм і виняткова спостережливість автора. Містичні постаті і романтичні сцени чергуються в романі із суто реалістичними подіями. Рушійною силою та з’єднуючою загадкою всіх частин твору є розкриття таємниці незвичайного довголіття Джона Мельмота.

4

Радклиф. Анна
Итальянец, или Исповедальня кающихся, облаченных в черное
: готический роман / Анна Радклиф; пер. с англ. – М.: Ладомир; Наука, 2000. – 521 с. («Литературные памятники»)
Твір, що з’явився понад двісті років тому, вважається класичним зразком готичного роману і найкращим в творчості А. Радкліф. Напружені дії в романі розгортаються в атмосфері прихованих таємниць і загадок,в постійному передчутті наближення небезпеки. Емоції, що переповнюють читача досягають несамовитої сили, переростають у щось містичне і надприроднє. Надзвичайний колорит і поетика прози Анни Радкліф і сьогодні здатні принести велике естетичне задоволення.

5

Ли. С.
Убежище или повесть иных времен
: готический роман / София Ли; пер. с англ. И. Проценко. – М.: Ладомир, 2000. – 341с.
(Сер. «Готический роман»)
Роман, в якому похмуро-живописні картини середньовіччя поєднані з галантно-мелодраматичною любовною історією. Арсенали образотворчих засобів, застосованих у романі, розкривають нові можливості готичної прози і отримали розвиток у творчості письменників наступних епох. Таємнича привабливість сюжету змусять повірити читача в чари людської уяви.

6

Николь. К.
Дом на Ястребином мысу
: готический роман / Клодетт Николь; пер. с англ. Г. В. Ежовой. – М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004. – 221 с.
Книга написана в найкращих традиціях «готичного роману». Разом з головною героїнею ви потрапите у країну мрій, пригод, містики і любові. Та подолавши всі перешкоди, обов’язково розкриєте таємничий секрет дому на мисі, що знаходиться на дикому, суворому побережжі.

7

Дю Морье. Д.
В когтях страха /
Дафна дю Морье; пер. с англ. – Т.: Шарк, 1994. – 528 с.
Текст і сюжет роману є типовим для готичної прози і для творчості Д. дю Мор’є. З перших сторінок читача захоплює бажання пізнати «А що ж буде далі?» Гострота сюжету тримає в постійній напрузі до останніх моментів розв’язки подій.

9

Майринк. Г.
Голем
: роман / Густав Майринк; пер. с нем. Д. Выгодского. – СПБ.: Азбука, 2002. – 336 с.
Найвидатніший австрійський готичний автор з’явився лише в ХХ ст. , і творчість його належить до експресіонізму. Це Густав Майрінк, про якого сказано: «Займався протягом життя окультизмом, індуською та тібетською містикою, єгипетською магією та кабалою.».  Для шанувальників фильму «Серце ангела», «Голем» - це найкраща книга. Надзвичайний твір, в якому поєдналась краса весняних празьких вулиць, кабалістичні знаки та чудовисько, зліплене з глини середньовічним майстром.

10

Гофман. Э.Т.А.
Ночные истории
: новеллы / Эрнст Те́одор Амаде́й Го́фман; пер. с нем. – К.: Фирма «Лабиринт», 1996. – 368 с. (Серия «700»; вып. 15).
В творах, що увійшли до збірки, відтворено цілий світ, де змішане існуюче і неіснуюче, де панують химерні, фантастичні образи. Події, про які йде мова, бентежать розум і уяву людини. Письменник, композитор і художник Е. Т. А. Гофман, використовуючи класичні прийоми готичної прози, змальовує «нічну» сутність людської душі

11

Шелли. М.
Франкенштейн, или Современный Прометей
: роман / Мери Шелли; пер. с англ. З. Александровой. – М.: Худож. лит., 1989. – 255 с.
Герой роману молодий талановитий вчений, захоплений питаннями відновлення матерії. Він створює величезну химеру, яка ненавидить свого творця та мріє помститись йому за свою самотність. Франкенштейн – ім’я, що стало тотожним для людей, породивших темні сили над якими вони самі не мають влади.

12

Пикок. Т.Л.
Аббатство кошмаров, Усадьба Грилла
: романы / Томас Лав Пикок; пер. с англ. – М.: Наука, 1988. – 423 с. («Литературные памятники»)
Твори написані у формі лагідної іронії і являють собою яскраву пародію на жанр готичної прози. Запас дотепності у Пікока настільки великий, що він передає його у спадщину наступним поколінням письменників-сатириків.

13

Погорельский. А.
Двойник
: избр. произведения / Антоний Погорельский. – К.: Дніпро, 1990. – 367 с.
Повість Антонія Погорільського «Двійник, або мої вечори в Малоросії» вийшла в Петербурзі у 1828 р. і є чи не найпершим прозовим готичним твором російського письменства. Від своїх західних попередників цей твір значно відрізняється тим, що події в ньому подано не у формі широкорозгорнутого роману, а у маловідомій на той час готичній новелі.

14

Загоскин. М.Н.
Вечер на Хопре:
цикл новелл / Михаил Николаевич Загоскин. – М.: Современник, 1989. – 638 с.
На початку тридцятих років  ХІХ ст. на російському літературному просторі одночасно з’являється ціла низка готичних новел, що забезпечили цьому жанрові досить тривале місце. Услід за «Вечорами»  А. Погорільського, з’являються «Вечори на хуторі біля Диканьки» М. Гоголя, а за ними – «Вечір на Хопрі» М. Загоскіна. Слід зазнчити високу майстерність автора у створенні  досить незвичайної композиції цього твору. «Вечір на Хопрі» являє собою цикл новел у своєрідній рамці, яка, в свою чергу, виявляється готичною новелою.

15

Толстой. А. К.
Князь Серебряный. Семья Вурдалака. Упырь
: повести / Алексей Константинович Толстой. - К.: ЗАО «Комсомольская правда – Украина», 2008. – 336 с. (Сер. Кн. коллекция «Комсомольская правда в Украине» ).
Під впливом своїх попередників, О.К. Толстой віддає свою дань готичній літературі. В цей збірник ввійшли два його шедеври: оповідання    «Сім’я Вурдалака» яке носить в собі автобіографічний підтекст, та повість «Упир». Вражаючі розповіді про оргії вампірів здатні так захопити уяву читача, що враження, які він отримає, значно більші ніж від перегляду голівудського трилеру.

16

Огняний Змій: Українська готична проза ХІХ ст. / Упоряд. Ю. Винничук. – Львів: Л А. «Піраміда», 2006. – 520 с. (серія «Готика»).
Ця збірка являє собою унікальну антологію художніх розповідей. Це фактично є перше видання української готичної прози ХІХ ст. Окрім відомих імен (Григорій Квітка - Основ’яненко, Микола Гоголь, Микола Костомаров), в антологію ввійшли твори таких авторів, як: Іван Гавришкевич, Григорій Мачтет, Омелян Патрицький та ін. Для цієї збірки є типовою присутність надприродніх сил (упирів, мерців, відьом та чортів), які підкорюють собі хід розвитку подій.

17

Нічний привід: Українська готична проза ХІХ ст. / Упоряд. Ю. Винничук. – Львів: Л А. «Піраміда», 2007. – 412 с. (серія «Готика»).
Збірка творів, куди увійшли оповідання українських письменників ХІХ ст. про потойбічний світ. Серед знайомих читачам прізвищ є М. Вовчок, М. Чайковський, Л. фон Захер-Мазох, якого німецька критика називала «малоросійським Тургенєвим». Це третя книга із серії «Українська готична проза ХІХ ст.» і є продовженням антології «Огняний Змій».

Всіх, хто хоче знайти свою стежку в лабіринті готичної прози, запрошуємо до відділу художньої літератури бібліотеки ДНУ.

На головну