library

logo

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

dp2018

CSS Menu On Top Css3Menu.com

 

 

Гарвардський Український Дослідний Інститут був створений в 1973 році як невід’ємна частина Гарвардського університету. Інститут підтримує різні проекти вчених, пов’язаних з дослідженнями України, тісно співпрацює з Комітетом по дослідженню України, який контролює і координує викладання історії України, української мови і літератури в Гарвардському університеті. 

 1. Harvard Ukrainian Studies: Ukrainian Church History. – Volume XXVI. Number   1- 4, 2002 – 2003.
  Україна в дослідженнях Гарвардського університету: Історія Української Церкви: Збірник наукових праць.– 2002 – 2003. – Т. XXVI, №1 -4. – 375с.
 2. Harvard Ukrainian Studies. – Volume XXVII. Number 1-4, 2004 – 2005.
  Україна в дослідженнях Гарвардського університету: Збірник наукових праць.– 2004 – 2005, Том XXVII, №1-4. – 423с.
 3. Harvard Ukrainian Studies: Rus Writ Large: Languages, histories, cultures (Essays presented in Honor of Michael S. Flier on His Sixty-Fifth Birthday). – Volume 28. Number 1-4, 2006.
  Україна в дослідженнях Гарвардського університету: Велике писання про Русь: Мови, історії, культури (Нариси,  презентовані на честь 65-річчя від дня  народження Майкла С. Флайєра): Збірник наукових праць.– 2006. – Том 28, № 1-4. – 662с.
 4. Harvard Ukrainian Studies: Ukrainian Philology and Linguistics in the twenty- first century. – Volume 29. Number 1-4, 2007.
  Україна в дослідженнях Гарвардського університету: Українська філологія і лінгвістика в двадцять першому столітті. – 2007. – Том 29, №1-4. – 549 с.
 5. Harvard Ukrainian Studies: Poltava 1709: The Battle and the Myth. – Volume 31, Number 1 -4, 2009 – 2010.
  Україна в дослідженнях Гарвардського університету: Полтава 1709: Битва і міф: Збірник наукових праць. – 2009 – 2010. – Том 31, №1-4. – 694с.
 6. Hunger by Design: The Great Ukrainian Famine and Its Soviet Context / Editor Halyna Hryn. – Harvard: Harvard University Press, 2008. – 150p.
  Спроектований голод: Великий голодомор в Україні і його радянський контекст / Ред. Г. Грін. – Гарвард: Вид-во Гарвардського університету, 2008. – 150с.
  Це видання вміщує деякі документи, презентовані на симпозіумі в жовтні 2003 року, присвяченому Українському голодомору 1932-1933 років.
 7. Friesen L. Rural Revolutions in Southern Ukraine: Peasants, Nobles, and Colonists (1774 – 1905) / Leonard Friesen. – Harvard: Harvard University Press, 2008. – 325p.
  Фрізен Л. Сільські революції в Південній Україні: Селяни, знать і колоністи 1774 – 1905 /Леонард Фрізен. – Гарвард: Вид-во Гарвардського університету, 2008. – 325с.
  Історія Новоросії – регіону, розташованому на півночі Чорного і Азовського  морів – від завоюванні його Російською імперією в другій половині 18 століття до революційних хвилювань 1905 року.
 8. Poltava 1709: the Battle and the Myth / Edited by Serhii Plokhy. – Harvard: Harvard University Press, 2012. – 703p.
  Полтава 1709: Битва і міф / Ред. С. Плохій. – Гарвард: Вид-во Гарвардського  університету, 2012. – 703с.
  Ця книга є зібранням документів з питань: міжнародний, російський і  український контексти битви; Мазепа в європейській культурі; мова і література цього періоду, мистецтво і архітектура; історія і пам’ять; факт, художня література і літературне уявлення.
 9. Seegel S. Ukraine under Western Eyes: The Bohdan and Neonila Krawciw Ucrainica Map Collection / Steven Seegel. - Harvard: Harvard University Press, 2011. – 327p.
  Сігел С. Україна очима Заходу: Зібрання карт України Богдана і Неоніли Кравчів / Стівен Сігел. - Гарвард: Вид-во Гарвардського університету, 2011 – 327с.
  Це видання є каталогом колекції карт з особистого архіву Кравчіва, переданого до Гарвардського університету в 1975 році, після його смерті. Карти, зібрані Кравчівом, є безцінним  джерелом історії України і символом української національної ідентичності.

facebook youtube instagram

Scopus
Scopus

DW
dpa
BioOne
encyklopedia
razumkov