library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДНУ

logo dnu
fon2

CSS Menu On Top Css3Menu.com

 

 

eng  eng

Наукова бібліотека
Дніпровського Національного університету ім. О. Гончара


Iсторія бібліотеки
Правила користування
Фонди наукової бібліотеки ДНУ
Науково-методична діяльність

Історія бібліотеки

     Історія університетської бібліотеки – це історія становлення і розвитку класичного університету, його досягнень і злетів, це – доля людей, відданих служінню її величності Книзі, справі освіти і виховання університетської молоді, це – сприяння науковим відкриттям і підтримка творчих особистостей.
     Бібліотека університету розпочала свою діяльність восени 1918 року. Починалася бібліотека з невеликого книжкового фонду – приблизно 1000 примірників. Значне поповнення фондів в 1920-ті роки надало їй право називатись фундаментальною.
     Джерелом надходжень до бібліотеки університету були книгозбірні місцевих навчальних закладів, наукових та громадських товариств, приватні колекції. Особливо цінною часткою фондів була книгозбірня І Катеринославської чоловічої гімназії, одної з найстаріших в Російській імперії (відкрита в 1805 р.).
     Завдяки цим колекціям у науковій бібліотеці зберігаються рідкісні видання XVІІІ – ХІХ століть, що відсутні в інших бібліотеках Придніпров’я.
     Бібліотека розвивалася і збагачувала свої фонди новими виданнями наукової, навчальної і художньої літератури у відповідності до завдань навчально-виховного процесу і наукової діяльності університету.
     Напередодні Великої вітчизняної війни в фондах бібліотеки налічувалося 261799 примірників книг і журналів.
Під час тимчасової німецько-фашистської окупації дві третини фонду було знищено або розграбовано. Після визволення міста у 1943 році і відновлення занять в університеті розпочалося відродження бібліотеки. Велику допомогу у відновленні фондів надали російські університети, зокрема Московський університет ім. М. В. Ломоносова. Відновилося регулярне комплектування бібліотеки через місцеві книжкові магазини, обласний бібліотечний колектор та через книгообмін і передплату.
     Багато книг надійшло до бібліотеки від викладачів, науковців та мешканців міста. Обов’язковий платний примірник профільних видань, що надходив з Московського колектора наукових бібліотек з 1940 року, сприяв формуванню унікальних фондів університетської бібліотеки. В 1988 році вона отримує статус наукової.
     З розвитком університету, появою нових напрямків підготовки спеціалістів змінювався профіль комплектування фондів. Змінювалась структура: створювалися факультетські і кафедральні бібліотеки, пункти видачі в гуртожитках, що наближало літературу до місця навчання та проживання читачів.
     У 1989 р. Наукова бібліотека отримала нову адресу – спеціалізована будівля, зведена за проектом головного інженера Діпровузу О.М.Новикова, прикрасила комплекс навчальних корпусів ДНУ. Двохмільйонний фонд протягом 3,5 місяців було упаковано, перевезено і розміщено на шести поверхах бібліотечного корпусу.
     За півроку фонди були впорядковані і підготовані для використання читачами. Здійснилася мрія багатьох поколінь бібліотечних працівників. У бібліотеці створено сприятливі умови для роботи і відпочинку.
     Просторі затишні читальні зали, цікаві експозиції і книжкові виставки, портретна галерея засновників університету, видатних вчених, письменників, зимовий сад, комп’ютерна зала з доступом до мережі Інтернет, а головне – книжкові скарби, що задовольняють різноманітні запити наших користувачів.
Науковою бібліотекою ДНУ користуються 15 тисяч постійних читачів, у тому числі більше 2 тисяч сторонніх університету. Обслуговування читачів проводиться на 8 абонементах, у 13 читальних залах, 4 факультетських бібліотеках та 2 гуртожитках. За рік усіма підрозділами Наукової бібліотеки обслуговуються понад 55 тисяч користувачів.
     У бібліотеці діють клуби за інтересами – «Літературна вітальня», студентський клуб "Штрих", клуб любителів художньої літератури, жіночий клуб. Традиційно проводяться презентації нових книг, літературно-музичні вечори, зустрічі з творчими колективами. фотоконкурси.
     Наукова бібліотека є обласним методичним центром для бібліотек вищих навчальних закладів області.
     Завітайте до Наукової бібліотеки ДНУ!

Правила користування науковою бібліотекою ДНУ

     Право користування Науковою бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та співробітники університету при наявності читацького квитка. Всі інші громадяни мають право користуватися читальною залою при наявності паспорта і вхідного талону.
     Читацький квиток є обов’язковою перепусткою до Наукової бібліотеки. Маючи читацький квиток, можна користуватися усіма відділами і філіями Наукової бібліотеки і одержувати інформацію та наукову, науково-популярну, навчально-методичну і художню літературу, журнали і газети.      Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за літературу, що на нього одержана. Передавати читацький квиток іншій особі заборонено.
     Для запису до бібліотеки і одержання читацького квитка необхідно подати паспорт, довідку відділу кадрів для працюючих, студентський або аспірантський квиток та 2 фотокартки (3 х 4 см).
     Студенти всіх форм навчання одержують читацький квиток і навчальну літературу на абонементах:
     •гуманітарні факультети – в кімн. 206;
     •факультети природничі, технічні, міжнародної економіки – в кімн. 219.
     Спеціалізовані зали – соціально-гуманітарних наук (кімн. 406), природничих, технічних і економічних наук (кімн. 419) обслуговують всі категорії читачів, у тому числі сторонніх.
     Навчальна література видається на абонемент на семестр або навчальний рік у відповідності до навчальних планів.
     Наукова і науково-популярна література видається на абонементі наукової літератури (кімн. 110) всім користувачам на визначений бібліотекою термін (до 1 місяця) у такій кількості: викладачам, науковим працівникам, здобувачам та аспірантам – 10-15 томів; студентам, службовцям – 5 томів.
     Одиничні примірники монографій та книги підвищеного попиту видаються на 2-3 дні під заставу читацького квитка.
     На абонементі художньої літератури (кімн. 306) книги видаються в кількості 2-3 примірники на 15 днів. Багатотомними виданнями користуються тільки у читальній залі.
     Іноземна література знаходиться у спеціалізованому відділі (кімн. 319).      Іноземна література видається на 1 місяць.
     Відділ рідкісних і цінних книг знаходиться у кімн. 220. Література з цього фонду видається для опрацювання тільки у читальній залі без права копіювання.
    
     Читач зобов’язаний дбайливо ставитися до книг та інших матеріалів, одержаних з фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни; не робити в них жодних поміток; не виймати картки з каталогів та картотек.
     На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки усі книги та інші матеріали.
     Читачі повинні щороку проходити перереєстрацію: студенти і аспіранти – з 1 вересня, викладачі і співробітники – з 1 січня. Під час перереєстрації уся література повертається для обліку. У разі потреби її можна знову одержати.
     Читачі, які закінчили навчання або припинили роботу, зобов’язані розрахуватися з бібліотекою та повернути читацький квиток.

Фонди наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара

     Багатогалузевий книжковий фонд більше ніж 2 млн. примірників, з них 1 млн. 420 тис. наукових видань, 489 тис. навчально-методичної літератури, 165 тис. художньої літератури, понад 400 тис. періодичних видань. В обмінно-резервному фонді знаходиться майже 70 тис. книг і журналів. Наукова і науково-популярна література комплектується з урахуванням напрямків наукових досліджень та запитів користувачів.
     Завдяки тому, що Наукова бібліотека до 1992 року була в числі одержувачів обов’язкового примірника друкованих видань, що виходили друком на терені СРСР, у фонді зберігаються наукові праці національних вузів і академій, зарубіжних вчених.
     Серед науково-популярних видань великим попитом користуються серії: „Народні джерела”, „Особистість і доба”, „Висока полиця”, „Удивительный мир”, „Мой ХХ век”, „100 великих...”, „Мир дикой природы”, „ЖЗЛ”, „Невідома Україна”, „Національні святині України”, „Про Україну з гонором і юмором”.
     Довідкова література – енциклопедії, термінологічні, тлумачні словники, література підвищеного попиту та періодичні видання за всі післявоєнні роки знаходяться в галузевих читальних залах. Документи на електронних носіях – реферативні журнали, електронні підручники, електронні версії монографій та часописів зосереджуються в комп’ютерному залі.
     У фонді іноземної літератури зібрані книги і журнали 19-ма іноземними мовами. Особливу цінність мають словники і довідники, в тому числі: Beilstein Handbook of Organic Chemistry (144 т.), Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Pocket Oxford Russian Dictionary, Oxford Reference Dictionary, Le Petit Robert, Larousse Dictionnaire francais, Petit Laruosse illustre, Enciclopedia Britannica (46 томів). Значне місце серед англомовної літератури посідає 250-томне видання „Бібліотеки тисячоліття”, одержане в дарунок від Британської Ради в Україні.
     В 90-і роки Наукова бібліотека одержала спонсорську допомогу від федеральної республіки Німеччини для закупівлі наукової літератури з різних галузей знань, монографії визначних вчених англійською і німецькою мовами.
     Значну частину фонду складає наукова і навчальна література польською мовою, подарована асоціацією книговидавців польських вищих навчальних закладів в 2004 році під час Виставки Польської книги в науковій бібліотеці ДНУ.
     Фонд навчальної літератури відповідає напрямкам підготовки фахівців і поповнюється не тільки підручниками спеціалізованих видавництв, але й виданнями викладачів ДНУ.      У фонді художньої літератури представлені класичні твори світової та вітчизняної літератури, сучасна проза і поезія, літературні альманахи.
     Окремо виділено фонд „Клубу любителів художньої літератури”. Цей фонд обновлюється дарунками членів клубу. Тут зібрана наукова фантастика, пригодницька література, „жіноча” проза.
     Історія Наукової бібліотеки віддзеркалюється у зібранні рідкісних книг ХVIII-XIX століть, зокрема, стародруків російською мовою (523 томи) та іноземними мовами (1050 томів). Серед цінних видань De antiguitatibus urbis Romae» Л. Фауно (Venezia, 1549), «Originum illustrissimae stirpis saxonicae» Г. Фабріціуса (Jena, 1598), «Historiarum sui temporis» Ж. де Ту (Paris, 1609 – 1614, окремі томи), «Institutio poetica» Й. Бухлера (Koln, 1617), «Енциклопедія» Д. Дідро і д’Аламбера. У бібліотеці зберігаються прижиттєві видання творів М. Ломоносова, О. Сумарокова, В. Татищева, М. Щербатова, П.-С. Палласа, Ж.-Л. Монтеск’є, Дж. Локка, Бюффона, Гете.
     Про склад стародруків можна дізнатись з „Каталога старопечатных изданий”, (автор Євген Самінський), в 4-х випусках якого подана історія написання книги, відомості про авторів, перекладачів та власників кожного видання, коротка анотація про зміст книги, автографи та екслібриси. Відомості про нові надходження літератури розміщуються на сайті бібліотеки та в „Бюлетені нових надходжень”. У викладацькій залі всі нові надходження книг виставлені на постійнодіючих тематичних виставках. Експозиція змінюється 2 рази на місяць – 1 та 15 числа.
     Запрошуємо на зустріч з книгою, яка допоможе Вам в роботі, навчанні, розважитись під час відпочинку та надихне на творчість.

На головну

 

facebookyoutube instagram


Web of Science
Scopus
springer

DW
dpa

razumkov