library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДНУ

logo dnu
fon2

CSS Menu On Top Css3Menu.com

 

 

Історія та археологія 2012 р. Вип. 20

Файл pdf 

Зміст

Стор.

1

О. В. Яковенко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
СОЦІАЛЬНА ТА СВІТОГЛЯДНА РОЛІ ДАВНЬОРУСЬКИХ ВОЛХВІВ ЧЕРЕЗ ЇХ ОБРАЗИ У ПОВІСТІ МИНУЛИХ ЛІТ

3

2

С. І. Світленко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
УКРАЇНСЬКЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

8

3

М. В. Остропольська, М. Павлик та М. Драгоманов:
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ДО ІСТОРІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ

16

4

Н. М. Кушлакова
Західнодонбаський інститут економіки та управління (м. Павлоград)
ПІВДЕННО-РОСІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО ТЕХНОЛОГІВ: СПРОБА ЗМІНИ ЮРИДИЧНОГО СТАТУСУ

22

5

А. М. Хоречко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ ПРЕДВОДИТЕЛІВ ДВОРЯНСТВА КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

30

6

Л. В. Гриженко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
СТАН МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

36

7

О. О. Поплавський
Дніпропетровський державний аграрний університет
ТЕМА ДОНЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЯК ОСНОВА ПОЛІТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНИХ ІДЕОЛОГІВ
ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

44

8

Н. Р. Романець
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
РОЛЬ РЕПРЕСІЙ У БОРОТЬБІ З СЕЛЯНСЬКИМ ОПОРОМ В УКРАЇНІ (1927–1929 рр.)

51

9

О. Ф. Нікілєв
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА:
РЕАЛІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ 1950-х – СЕРЕДИНИ 1960-х рр.

58

10

Н. М. Микитчук
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ Й ТУРКМЕНІСТАНУ

65

11

О. Є. Ходченко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ТРИВАЛИЙ ШЛЯХ ГУТЕРІТСЬКОЇ КОМУНИ (ВІД УТВОРЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ)

72

12

О. В. Морозов
Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ)
СИСТЕМА ОХОРОНИ МИТНОГО КОРДОНУ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

79

13

С. И. Бобылева
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ ОДИН ИЗ КОНСТРУКТОРОВ ГЕОПОЛИТИКИ США–

86

14

Ю. В. Берестень, О. Л. Левін
Дніпропетровський державний аграрний університет
ПРО ПІДГОТОВКУ МЕНОНІТСЬКИМИ ГРОМАДАМИ ПІВДНЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ГУМАНІТАРНИХ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (серпень 1914 – січень 1915 рр.)

93

15

В. С. Лавренко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ОБРАЗИ «ВОЖДІВ» У ЕМІГРАНТСЬКІЙ МЕМУАРИСТИЦІ

100

16

Д. В. Архірейський
Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ)
ПРОЦЕСИ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРШОГО РАДЯНСЬКОГО МИТНОГО ТАРИФУ 1922 р.

108

17

О. Ю. Коломоєць
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ДИСКУСІЇ В РКП (б) ПОЧАТКУ 1920-х рр. І НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

118

18

С. О. Моісеєнко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА В 1918–1933 рр.

124

19

О. М. Каковкіна
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКИХ ВІДНОСИН «ДОБИ СОЦІАЛІЗМУ»: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ПЕРСПЕКТИВИ

132

20

А. Г. Болебрух
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
НУЖНА ЛИ НАМ ИСТОРИЯ?

140

21

А. Г. Перетокін
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
МАТЕРІАЛИ ГАЛУЗЕВОЇ ПРЕСИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА КРУТІКОВА

146

22

Ю. Н. Чекушина
Национальный горный университет (г. Днепропетровск)
ТЕМА РЕГИОНАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОФЕССОРА В. В. КРУТИКОВА И СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

152

23

Ю. А. Святець
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
РІВНІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЛАСТИВОСТІ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ

158

24

С. В. Чирук
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МЕТРИЧНІ КНИГИ СТАРОШВЕДСЬКОЇ ЛЮТЕРАНСЬКОЇ КОЛОНІЇ XVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИЧНОЇ ДЕМОГРАФІЇ

168

25

Е. В. Долецький
Євпаторійський інститут соціальних наук Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
РІВЕНЬ ЖИТТЯ ВЧИТЕЛЯ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст
.

178

26

Я. А. Івлєва
Євпаторійський інститут соціальних наук Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
СТАТИСТИЧНІ ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНИХ СЕКТАНТІВ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

185

27

Ю. Г. Стенько
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ПРОБЛЕМИ ЕВОЛЮЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПАЛЕОГРАФІЇ В ІСТОРІОГРАФІЇ ХІХ–ХХ ст.

192

28

О. Ю. Димніч
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РАДЯНСЬКИХ ЛЮДЕЙ ТА МІСЦЕВА ПРЕСА 1986 р. (РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ)

200

29

І. Ф. Ковальова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
КАТАКОМБНІ ПОХОВАННЯ ПІВНІЧНОСТЕПОВОГО ПОДНІПРОВ’Я З ОЛТАРЯМИ

206

30

О. В. Харитонова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ТОРГІВЛЯ ГУТНИМ СКЛОМ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ХVІІ–XVIII ст.

214

31

В. М. Шалобудов
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОНЕТИ ІЗ ЗАКРИТИХ КОМПЛЕКСІВ НОВОБОГОРОДИЦЬКОЇ ФОРТЕЦІ: ПІДСТАВИ НУМІЗМАТИЧНОГО ПЕРЕДАТУВАННЯ

218

32

І. О. Кривий
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
АНОТОВАНИЙ ОГЛЯД ДОКТОРСЬКИХ І КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З ІСТОРИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗАХИЩЕНИХ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА У 2010 р.

222

facebookyoutube instagram


Web of Science
Scopus
springer

DW
dpa

razumkov