library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДНУ

logo dnu
fon2

CSS Menu On Top Css3Menu.com

 

 

Історія та археологія  Вип. 15, 2007 р.

Світленко С. І.  Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.
Петренко І. М.  Початкові школи духовного відомства у Лівобережній Україні в першій половині ХІХ ст.
Дяченко О. В.  Українські народолюбці Олександр Кониський і Дмитро Пильчиков: парадокси взаємовідносин.
Заруба В. М. Українська молодь у громадсько-політичному житті Києва 80-х рр. ХІХ ст.
Лучка Л. М.  Народні бібліотека та читальні Катеринославської губернії: виникнення, розвиток та діяльність  (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Сіталова Н. О.  Терористична діяльність есерів Південної України (1902 – 1907рр.)
Іваненко В. В. , Кавун М. Е.  Українське місто та урбанізаційний процес у добу «соціалістичної модернізації» 1920-1930- х  рр.:  Теоретико-методологічні проблеми дослідження.
Марінченко О. О.  Маловідомі сторінки оборони Дніпропетровська в серпні-вересні 1941 р.
Ємець С. Д.  Сучасна Україна в її геополітичних вимірах.
Тарнопольська І. О.  Релігійна боротьба у Західній і Центральній Європі XVI – XVII ст.: первинні витоки сучасних демократичних ідей.
Безносова О. В.  Стан православної церкви у середині ХІХ – на початку ХХ ст. як основний фактор виникнення народних реформаційних рухів (на прикладі Катеринославської єпархії).
Коник О. О. Другі вибори до Державної думи в українських губерніях – осінь 1906 – зима 1907 р. – і російські політичні партії.
Папакін А., Яровий В.  Утворення частин польської армії у Росії під час Першої світової війни.
Виноградов Г. М.  Обставини оприлюднення в 60-х рр.  ХХ ст. концепції походження та авторства «Слова о полку Ігоревім» О. О. Зіміна.
Стороженко І. С.  Стан дослідження організаційної структури Запорозької Січі кінця XVI – середини XVII cт.
Цебрій І. В.  Проблема історичної еволюції західнослов’янського середньовічного міста в польській і чеській історіографії.
Репан О. А.  Дві куфи горілки як casus бюрократичної BELLI.
Маліцька Ю. Г.  Шведський етнос на Півдні Російської імперії (кінець ст. XVIII – 1861 р.) Історіографічний аспект.;
Грищенко К. С., Каюк С. М.  Родовідні книги як джерело вивчення історії катеринославського дворянства.
Ващенко В. В.  Рецепція іншого: техніки прочитання Г. Сенкевича М. Грушевським та В. Антоновичем, або Два дотики до «істини».
Савченко О. І.  Документи царської охранки про видавничу діяльність російських політичних емігрантів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Берестень О. Є.  Методологічні засади вивчення німецькомовної преси (1905-1914 рр. ) як історичного джерела.
Шаповал Л. І.  Історія приватного підприємництва Наддніпрянщини періоду непу в сучасній українській історіографії.
Ковальова І. Ф.  Розкопки курганної групи біля с. Спаське.
Марина З. П., Ромашко В. А., Тесленко Д. Л.  Курганы энеолита – бронзы у с. Лобойковка Днепропетровской области.
Струкуленко А.С. Боспорська культова терракота з зібрання історико-археологічного музею корпорації «ВЕЕСВІ».
Векленко В. О.  Нові дані про заснування Богородицьком фортеці та перші десятиліття її існування.
Шалобудов В. М.  Підсумки обробки нумізматичних знахідок з Нижнього Присамар’я.
Кривий І. О.  Захист докторських і кандидатських дисертацій з історичних дисциплін у Дніпропетровському національному університеті в 2006 році.

  

facebookyoutube instagram


Web of Science
Scopus
springer

DW
dpa

razumkov