library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДНУ

logo dnu
fon2

CSS Menu On Top Css3Menu.com

 

 

Історія та археологія  Вип. 16, 2008 р.

Світленко С.І. Професор історії класичного університету (до 60-річчя від дня народження Валентина Васильовича Іваненко)
Литвинова Т.Ф. Селянин очима лівобережного панства наприкінці XVIII –у першій половині XIX ст.
Доброгорська Н.В. Господарські проблеми дворянства Новоросійського краю кінця 50-х – початку 70-х років ХІХ ст. (на сторінках „Записок Императорского общества сельского хозяйства Южной России”)
Шляхов О.Б.Царизм та економічна модернізація України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Лучка Л.М. Михайло Дмитрович Хмиров (1830 – 1872) та його колекція „Екатеринославская губерния” (із фондів Державної публічної історичної бібліотеки Росії)
Савчук В.С. В.В. Курилов – віхи життя і діяльності
Сіталова Н.О. Соціаліст-революціонер Катеринослава Сергій Петрович Тукманкін
Митрофаненко Ю.С., Цимлякова Т.М. До портрета отамана Ю.Божка
Поплавський О.О. Селянство Донецько-Криворізького басейну на етапі встановлення радянської влади (кінець 1917 – березень 1918 р.)
Турченко Г.Ф. Розгортання процесів націотворення у південноукраїнському регіоні (березень-жовтень 1917 р.)
Позднякова І.С. До питання про діяльність приватних та кооперативних видавництв у Радянській Росії у 1919 – 1920 рр.
Іваненко В.В. Соціальні метаморфози непівської доби на теренах південної України
Бут О.М. Зародження стаханівського руху як феномену радянської доби: погляд із сьогодення
Борисов В.Л. Соціально-політичне становище у Дніпропетровському регіоні на початку Великої Вітчизняної війни (червень – серпень 1941 р.)
Бородін Є.І. Постанови Верховної Ради України до ювілеїв комсомолу (1999–2004 рр.)
Кондратюк Л.Ф., Кондратюк Т.М. Новий етап у розвитку міждержавних відносин: „тепла” українсько-російська зима
Венгер Н.В. Російська індустріалізація і особливості розвитку ремісничої діяльності на території менонітських поселень в умовах післяреформеного періоду (південноросійський регіон)
Герасимчук Ю.В. Функціонування профашистських партій у Болгарії: міжвоєнний період
Бровченко Т.С. Підтримка чехословацькою владою культурно-освітньої діяльності української імміграції (перша половина 20-х рр. ХХ ст.)
Яровий В.І., Поліщук П.Я. Проблеми дефініції поняття „польська підпільна держава”
Коновалова Л.М. Особливості розвитку міжнародного туризму в СРСР і в країнах Західної Європи в 50-х – 80-х рр. ХХ століття
Кожухар О.І. Трансформація політичних структур в постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи
Виноградов Г.М. Конототивна природа давньоруських наративів: постановка проблеми
Каюк С.М. Щоденник наказного отамана Азовського козачого війська Йосипа Гладкого
Лісниковська І.С. „Звіти” М.О.Корфа як джерело з історії освіти Олександрійського повіту Катеринославської губернії
Журба О.І., Скиба І.А. Сповідь українського історика та фольклориста (Володимир Валеріанович Данилов: провідний дослідник на межі культур)
Болебрух А.Г. Вавилонський синдром, або Один розум – добре, а два?.. (історіософська рефлексія над сучасністю)
Тиховліс І.О. До історіографії часопису „Киевская старина”
Яковець Н.М. Соціально-економічна ситуація на Півдні України передреформеного періоду в історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття
Леонова О.В. Історичні сюжети на сторінках довідково-статистичних видань Катеринослава другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Нікітенко А.І. Героїчний міф на сторінках „Истории запорожских козаков” Д.І.Яворницького: постановка проблеми
Чубіна Т.Д. Просопографія як метод історичного дослідження (на прикладі роду Потоцьких)
Святець Ю.А. Ігри в монополію, або Чому неп не став економічною політикою?
Венгер А.Г., Каковкіна О.М. „Образ” коренізації у спогадах її сучасників (на прикладі Сталіндорфського єврейського національного району)
Ковальова І.Ф. До питання про взаємовідносини носіїв середньодніпровської та ямної культур
Ромашко В.А., Маріна З.П., Фещенко Є.Л., Ярошкевич О.М. Дослідження могили козака Сіромахи і кладовища другої половини XVIII ст. в с.Миколаївка на Інгульці та деякі питання етнічної історії запорозького козацтва

facebookyoutube instagram


Web of Science
Scopus
springer

DW
dpa

razumkov