library

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДНУ

logo dnu
fon2

CSS Menu On Top Css3Menu.com

 

 

Вісник Дніпропегровського університету. Серія «Механіка». Вип. 16, т. 2/1. №5. 2012

Зміст

Стор.

Поляков М. В., Сясев В. О., Лобода В. В., Кузьменко В. І.,
Чернецький С. О., Куземко В. А., Годес Ю. Я.

Про наукову і науково-педагогічну діяльність професора М. Ю. Швайка
(до 80-річчя від дня народження)

3

Бобылёв А. А. (мл.), Лобода В. В.
Задача о сжатии двухслойного тела с выемкой при неидеальном термомеханическом контакте 

21

Бурак Я. Й., Грицина О. Р.  
До постановки стаціонарних задач локально градієнтної теорії діелектриків у напруженнях

30

Годес Ю. Я., Рыкованов В. Н.
Геометрически нелинейная задача о центрально симметричной деформации упругого полого шар
                 

39

Дацишин О. П., Панасюк В. В.
До питання теорії оцінювання довговічності циклічно контактуючих тіл кочення 

46

Зеленський А. Г.
Метод зниження порядку неоднорідних диференціальних рівнянь із частинними похідними в теорії пластин середньої товщини

60

Кіт Г. С., Галазюк В. А.
Напружено-деформований стан тіла з теплоактивною тріщиною при контакті її поверхонь
                                                                                 

67

Колодяжный А. П., Прокопало Е. Ф.
Влияние периодический системы круговых вырезов на устойчивость сжатых цилиндрических оболочек

77

Куземко В. А., Книш П. Ю. Плоска задача для кругової області під дією розподілених та зосереджених сил

88

Кузьменко В. І.
Про деякі нетрадиційні класи контактних задач
 

95

Приварников А. К., Александров А.И.
Численное решение пространственной контактной задачи о вдавливании штампа в двухслойное основание

102

Рудаев Я. И.
Моделирован
ие процесса прямого прессования прямоугольной полосы в режимах сверхпластичности

109

Рычков Б. А.
О прочности и деформируемости полухрупких тел 
 

120

Сулим Г. Т., Турчин I. М.
Осесиметрична динамічна задача теорії пружності для шаруватого півпростору 

128

Черняков Ю. А., Тесленко Д. К.
Предел формуемости упругопластической пластины  
       

135

Швайко Н. Ю.
Эффект Фейгена и возможность его описания теориями пластического течения с гладкими поверхностями нагружения
    

142

Drach B., Tsukrov I.
Overall compressibility and uniaxial stiffness of unidirectional composites with cylindrically orthotropic layered matrix 

150

Стипендия имени Н. Ю. Швайко                                                                         

163

Відомості про авторів

164

Зміст

166

 

facebookyoutube instagram


Web of Science
Scopus
springer

DW
dpa

razumkov